TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

I semestr: 27.09.2017, 20.12.2017, 17.01.2018

II semestr: 11.04.2018, 23.05.2018

GODZ. 16.30

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW

SZKOŁA PODSTAWOWA

*             OGŁOSZENIE

*             ZASADY REKRUTACJI DO KLAS I SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

*             KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ