DOKUMENTY SZKOŁY

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W BIELICACH

 

 

*                     STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ  

*                     STATUT SP

*                   STATUT PG  

*                   STATUT LO 

*                   STATUT BS  

 

 

        MISJA ZESPOŁU SZKÓŁ W BIELICACH

 

      REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO SKLEPIKU UCZNIOWSKIEGO

 

      STATUT SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKIEJ „SZKOLNA ZŁOTÓWA”

 

      PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY ZS W BIELICACH

 

   POLITYKA OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM W ZS W BIELICACH

 

   REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W PG W BIELICACH

 

    SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

 

 

REGULAMIN ZFŚS

  ZARZĄDZENIE NR 10/2016 Dyrektora Zespołu Szkół w Bielicach z dnia 15 września 2016 roku

w sprawie wprowadzenia tekstu ujednoliconego Regulaminu ZFŚS Zespołu Szkół w Bielicach

 

  REGULAMIN PRACY KOMISJI SOCJALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W BIELICACH

 

   REGULAMIN ZAKŁADOWEGO  FUNDUSZU  ŚWIADCZEŃ  SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W  BIELICACH

 

 

 

 

EWALUACJA

 

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZK. 2017/2018

Opis: http://www.idn.org.pl/sonnszz/strzalka_prawo.gif EWALUACJA WEWNĘTRZNA JAKO ZBIOROWA REFLEKSJA NAD PRACĄ SZKOŁY

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZK. 2016/2017

Opis: http://www.idn.org.pl/sonnszz/strzalka_prawo.gif CZY SZKOŁA ZAPEWNIA BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE  I PSYCHICZNE WSZYSTKIM UCZNIOM ORAZ PRACOWNIKOM ?

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZK. 2015/2016

Opis: http://www.idn.org.pl/sonnszz/strzalka_prawo.gif IDENTYFIKACJA BARIER W OSIĄGANIU DOBRYCH WYNIKÓW EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH CELEM OPRACOWANIA PROGRAMU ICH PODNIESIENIA

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZK. 2014/2015

Opis: http://www.idn.org.pl/sonnszz/strzalka_prawo.gif PROCESY EDUKACYJNE SĄ ZORGANIZOWANE W SPOSÓB SPRZYJAJĄCY UCZENIU SIĘ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZK. 2013/2014

Opis: http://www.idn.org.pl/sonnszz/strzalka_prawo.gif ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ I ATRAKCYJNOŚĆ ORGANIZOWANYCH W NIEJ ZAJĘĆ

 

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZK. 2012/2013

Opis: http://www.idn.org.pl/sonnszz/strzalka_prawo.gif OBSZAR – EFEKTY DZIAŁALNOŚĆI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY.

Opis: http://www.idn.org.pl/sonnszz/strzalka_prawo.gifOBSZAR – FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZK. 2011/2012

Opis: http://www.idn.org.pl/sonnszz/strzalka_prawo.gifOBSZAR – EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY LUB PLACÓWKI

Opis: http://www.idn.org.pl/sonnszz/strzalka_prawo.gifOBSZAR – ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ LUB PLACÓWKĄ