PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

BIOLOGIA

CHEMIA

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

FIZYKA

GEOGRAFIA

HISTORIA

HISTORIA KL. VIII

INFORMATYKA

JĘZYK ANGIELSKI

JĘZYK NIEMIECKI

JĘZYK POLSKI

MATEMATYKA KL. VI

MATEMATYKA KL. V

MUZYKA KL. IV

MUZYKA KL. V

MUZYKA KL. VI

PRZYRODA

PLASTYKA

RELIGIA

WYCHOWANIE FIZYCZNE KL. IV

WYCHOWANIE FIZYCZNE KL. V

WYCHOWANIE FIZYCZNE KL. VI

WYCHOWANIE FIZYCZNE KL. VII

WYCHOWANIE FIZYCZNE KL. VIII

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

ZAJĘCIA TECHNICZNE

 

 

GIMNAZJUM

 

BIOLOGIA

CHEMIA

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

FIZYKA

GEOGRAFIA

HISTORIA

INFORMATYKA

JĘZYK ANGIELSKI KL. II

JĘZYK ANGIELSKI KL. III

JĘZYK NIEMIECKI

JĘZYK POLSKI

MATEMATYKA

MUZYKA

PLASTYKA

RELIGIA

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

WYCHOWANIE FIZYCZNE

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

ZAJĘCIA TECHNICZNE

 

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 

BIOLOGIA

CHEMIA

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

FIZYKA

GEOGRAFIA

HISTORIA / HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

INFORMATYKA

JĘZYK ANGIELSKI KL. I, II

JĘZYK ANGIELSKI KL. III

JĘZYK NIEMIECKI

JĘZYK POLSKI

MATEMATYKA

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PRZYRODA

WIEDZA O KULTURZE

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE (POZ. ROZ.)

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 

SZKOŁA BRANŻOWA

 

BIOLOGIA

CHEMIA

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

FIZYKA

GEOGRAFIA

HISTORIA

INFORMATYKA

JĘZYK ANGIELSKI

JĘZYK POLSKI CZ.1

JĘZYK POLSKI CZ.2

MATEMATYKA CZ. 1

MATEMATYKA CZ. 2

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

WYCHOWANIE FIZYCZNE