RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Rok szkolny 2017/2018

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

 

Przewodniczący: Mieszko Maron

Z-ca przew.: Jakub Martewicz

Sekretarz: Jesica Karczewska

Skarbnik: Alicja Lenikowska

 

Opiekunowie:

Emilia Zapolska

Hanna Stec-Zbonikowska

 

 

GIMNAZJUM

 

Przewodnicząca: Karolina Bernaciak

Z-ca przew.: Daria Michalik

Sekretarz: Paulina Sowińska

Łącznik: Katarzyna Szwaracka

Przew. sekcji informacyjnej: Jakub Nogalski

 

Opiekun:

Anna Sargalska

 

 

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

 

 

Przewodnicząca:

Z-ca przew.:

Sekretarz:

Łącznik:

Sekcja informacyjna

 

Opiekun:

Hanna Majas